Category Archives: Thị trường

Hạ tầng phía Đông Hà Nội dồn dập hoàn thiện

Quy hoạch chung Gia Lâm 2030-2050 vừa được thành phố Hà Nội chính thức phê duyệt. Jialin còn lớn mạnh hơn nữa, đẩy nhanh tốc độ phát triển trở thành thành phố trọng điểm, tạo sức bật mạnh mẽ cho thị trường bất động sản phía Đông.Đầu tư đặc biệt, triển khai nhanh chóng Trong […]